law_6-compressor

OVER ONS

Iedere onderneming heeft als doel om een gezonde en stabiele groei te realiseren. Een goed product of dienstverlening is uiteraard een eerste vereiste maar om een goed product of dienst verder te ondersteunen daar speelt de factor mens een cruciale rol in.

Return on investment

Iedere organisatie wil een zo groot mogelijke return on investment en daarom is het vinden van de juiste kandidaten met de juiste talenten, opleiding en competenties van cruciaal belang. Korte inwerktijden en een snelle return on investment zijn daarbij van concurrentieel belang.

Performance is the key to success

Bij JobbingJobbers is performance het sleutelwoord, wij zoeken niet alleen kandidaten die voldoen aan de functievereisten van de klant maar wij gaan nog een stap verder en kijken ook naar het transfer vermogen van kandidaten, in hoeverre zijn kandidaten in staat om hun kennis en kunde te delen met collega’s en om te zetten in perfomance voor de organisatie want daar gaat het uiteindelijk om.

Wij bij JobbingJobbers vinden het belangrijk dat kandidaten over de juiste motivatie beschikken over een hands-on mentaliteit met een realistische beeld van de werkelijkheid een stabiel karakter hebben en een goede balans hebben tussen theorie en praktijk en wat nog belangrijker is is dat zij bereid zijn deze kennis en ervaring te willen delen met de mensen met wie zij moeten samenwerken om de strategische organisatiedoelstelling te halen.

JobbingJobbers streeft ernaar om de juiste kandidaten te linken aan de juiste organisatie zodat er een goede fit is die voor een langdurige en constructieve en vooral positieve samenwerking zorgt.

ONS JOBBINGJOBBERS TEAM

JOB JOBBERS

CEO

MADDISON WADE

SENIOR PARTNER

ADAM MAYOR

SENIOR PARTNER
WE’RE RECRUITING

LET’S WORK TOGETHER

CONTACT